Makluman Tarikh Mahkamah & Isu Semasa

Wednesday, May 7, 2008

Failkan Tuntutan Kumpulan 6
Pihak Peguam sedang di dalam proses untuk menyiapkan dokumentasi seterusnya memfailkan Tuntutan Gantirugi dan Kembalikan Wang Pembeli Desa kerayong Indah bagi pembeli kumpulan seterusnya iaitu Kumpulan ke-6.

Sehubungan dengan itu kita berharap kepada pembeli-pembeli yang ingin membuat tuntutan secara undang-undang di mahkamah agar dapat menyegerakan penyediaan dokumen dan menyerahkannya kepada pihak peguam yang telah dilantik.

Perlu diingatkan bahawa TARIKH AKHIR untuk pembeli yang telah menandatangani Perjanjian Pembinaan dengan Kontraktor Bumi Circle Sdn. Bhd. pada Jun 1999 lalu adalah sehingga bulan Jun 2008 ini iaitu sebelum berakhirnya Tempoh dan Hadmasa yang sah dari segi perundangan.

Kita juga ingin memaklumkan bahawa setiap pembeli rumah Desa Kerayong Indah adalah berhak untuk membuat tuntutan gantirugi ini tanpa mengambil kira jumlah kos yang telah dikeluarkan selagimana mereka telah menandatangi Perjanjian Pembinaan dengan pihak Kontraktor secara sah.

Sekira pembeli mempunyai masalah, sila hubungi kami untuk mendapatkan bantuan bagaimana untuk menyertai tuntutan ini. InsyaAllah.

Semoga Allah s.w.t. mempermudahkan urusan kita.

Link Blogger1

No comments: