Makluman Tarikh Mahkamah & Isu Semasa

Tuesday, June 5, 2007

Pengindorsan Tuntutan

Plaintif-Plaintif memohon daripada Mahkamah Yang Mulia untuk :-
  1. Satu deklarasi bahawa penamatan bertarikh 18hb. April 2007 (Pembeli Kumpulan 1) dan 28hb. Mei 2007 (Pembeli Kumpulan 2) terhadap Perjanjian tersebut oleh Plaintif-Plaintif melalui peguamnya adalah sah.
  2. Gantirugi Khas
  3. Gantirugi Am untuk ditaksir oleh Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Yang Mulia ini.
  4. Gantirugi Teladan untuk ditaksir oleh Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Yang Mulia ini.
  5. Perintah Konsekuens supaya Plaintif-Plaintif memulangkan kepada Defendan Pertama hakmilik terhadap lot-lot tanah yang dikurniakan kepada Plaintif-Plaintif oleh Defendan Pertama.
  6. Faedah pada kadar 8% setahun ke atas Gantirugi Am dan Gantirugi Khas dari tarikh penghakiman sehingga penyelesaian penuh.
  7. Kos
  8. Relif-relif lain yang mana Mahkamah Yang Mulia ini fikir sesuai untuk diberikan.