Makluman Tarikh Mahkamah & Isu Semasa

Tuesday, June 26, 2007

Panduan Memohon Invited

Panduan Memohon Invited bagi mendapatkan akses :-
 • Buka satu akaun g-mail di sini. (percuma)
  (sekiranya telah ada akaun g-mail, pergi ke langkah seterusnya)

 • Hantar e-mail bertajuk "Mohon Invited" kepada blogger beserta dengan maklumat Pembeli seperti :-
  • Nama Penuh Pembeli
  • No. PT
  • No. Telefon (HP)
  • Alamat e-mail (pembeli@gmail.com)
  *** Sila mohon invited dengan menggunakan g-mail anda ***
Peraturan dan syarat Invited :-

- Invited ke Blog Khas HANYA akan diberikan kepada Pembeli yang telah memfailkan Tuntutan Gantirugi Dan Kembalikan Wang Pembeli Desa Kerayong Indah di Mahkamah SAHAJA.

- Pihak Blogger akan cuba sedaya upaya untuk memberikan Invited dengan kadar yang segera. Namun begitu kadar masa maksimum yang dicadangkan adalah dalam masa 48 jam daripada permohonan yang dibuat.

- Invited hanya akan diberikan setelah mendapat kelulusan daripada pihak Blogger melalui akaun g-mail anda.

- Anda dikehendaki membuat pengesahan sekiranya diminta oleh blogger.

- Pihak Blogger berhak untuk menolak atau tidak meluluskan sesuatu invited tersebut sekiranya didapati maklumat yang diberikan adalah tidak benar.

Sebarang pertanyaan, boleh dimajukan terus kepada pihak Blogger atau menghubungi kami

Wassalam.
Blogger