Makluman Tarikh Mahkamah & Isu Semasa

Saturday, September 22, 2012

Senarai Nama Pembeli Di Serahkan Kepada Peguam


DIKEMASKINI
Senarai nama pembeli yang telah mengesahkan membuat Tuntutan Gantirugi dan Kembalikan Wang Pembeli Desa Kerayong Indah melalui Peguam yang telah dilantik adalah seperti di bawah ini.

Oleh yang demikian, semua pembeli yang terlibat di dalam tuntutan gantirugi, diminta untuk memastikan bahawa nama mereka berada di dalam senarai. Untuk makluman, senarai ini telahpun dihantar kepada peguam bagi melaksanakan proses penyelesaian Fasa 1 iaitu Penyelesaian Pinjaman Bank.

Melalui senarai ini juga, peguam akan menyediakan satu lapuran (surat) bersama pemaju untuk dihantar kepada pihak bank yang pada masa sekarang telah mula mengeluarkan saman pemula kepada pembeli-pembeli yang gagal menjelaskan bayaran ansuran bulanan seperti yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

InsyaAllah, melalui surat ini juga, pihak bank akan dijangkakan akan menggantung/menangguhkan semua prosiding tuntutan mahkamah kepada pembeli yang namanya tersenarai di bawah ini.