Makluman Tarikh Mahkamah & Isu Semasa

Wednesday, December 5, 2012

Surat Peguam - Penyelesaian Pinjaman Bank


Sebanyak 22 buah Institusi Bank dan Pemberi Pinjaman telah menerima surat pemakluman daripada peguam mengenai perbincangan penyelesaian pinjaman yang akan dilakukan oleh pihak Pemaju (Baru).

Oleh yang demikian, semua pembeli yang terlibat di dalam tuntutan gantirugi, diminta untuk memaklumkan kepada pihak bank (jika dihubungi oleh pihak bank) tentang penyelesaian pinjaman yang akan dibuat oleh Pemaju (Baru). Ini bagi memastikan bahawa mereka tidak dikenakan tindakan tuntutan termasuk saman daripada bank yang berkenaan.

Berikut adalah surat peguam kepada pihak bank/pemberi pinjaman. (Kepala Surat dan tandatangan peguam tidak dipamerkan atas sebab keselamatan/penyalahgunaan)