Makluman Tarikh Mahkamah & Isu Semasa

Saturday, November 17, 2007

Apa Ada Dengan Perjanjian Baru-Siri 2

...sambungan dari Siri-1
PERSETUJUAN
Pernyataan bahawa Kontraktor "Bersetuju Menyambung Kerja-Kerja dan Menyiapkan Bangunan Tersebut" jelas menyatakan bahawa mereka HANYA akan bertanggungjawab terhadap baki kerja yang belum disiapkan oleh Kontraktor Lama sahaja. Bagaimana halnya pula bagi rumah-rumah yang telah disahkan siap oleh Kontraktor Lama tetapi mengalami kerosakan teruk seperti hakisan, kerangka kayu (bumbung) yang terbiar lama (reput) ataupun kecurian seperti pendawaian elektrik, pintu, tingkap aluminium dan sebagainya ? Sila rujuk Album --> Album Gambar Projek DKI.

Dari analisa yang dibuat, mereka hanya mengambilkira kos membaikpulih berdasarkan kepada laporan penyiapan projek oleh Kontraktor Lama, tanpa melihat dan analisa terhadap keadaan sebenar rumah-rumah yang telah terbiar sejak sekian lama. Siapa yang akan tanggung kos ini? Tidak mustahil selepas kita tandatangani Perjanjian Baru ini, maka akan tuntut (claims) bayaran membaikpulih segala kerosakan tersebut. Pada masa itu, pembeli tidak akan ada pilihan selain membayar atau ditamatkan Perjanjian Baru tersebut.BAKI JUMLAH KONTRAK
Pernyataan 3 di atas bermaksud supaya Pembeli menyerahkan baki yang masih belum dilepaskan oleh pihak Pembiaya/Bank kepada Kontraktor Baru. Ini bermakna, maka Pembeli sekali lagi terpaksa memberi keyakinan kepada pihak Pembiaya untuk melepaskan bayaran kepada Kontraktor Baru. Bagaimana dengan Perjanjian Pinjaman tersebut? Apakah Pembeli dikehendaki menandatangi Perjanjian Pinjaman yang baru dengan pihak pembiaya pula? Yang pasti ianya bukanlah semudah yang kita sangkakan nanti..

PINJAMAN DAN PEMBIAYAAN
Perenggan 5 (a), Dalam masa 7 hari daripada tarikh menandatangani Perjanjian Baru, Pembeli dikehendaki dengan apa cara sekalipun menyebabkan pihak Pembiaya (Bank) membuat pembayaran baki yang masih belum dilepaskan kepada Kontraktor Baru. Sekiranya Pembeli lewat dalam menyebabkan pembayaran tersebut dibayar kepada Kontraktor Baru, maka Pembeli akan dikenakan denda lewat. Peraturan ini sesungguhnya menyebelahi Kontraktor Baru.

Perenggan 5 (b), Kontraktor akan sedaya upaya cuba membantu Pembeli untuk menyakinkan Pembiaya supaya melepaskan baki tersebut. Tetapi ianya bukanlah satu kemestian. Selama ini pernahkah Bumi Circle membantu Pembeli untuk mendapatkan pinjaman? Ianya tak lain daripada kata-kata manis untuk melembutkan hati Pembeli.

Perenggan 5 (c), Jika sekiranya pihak Pembiaya enggan melepaskan baki bayaran kepada Kontraktor Baru, maka Pembeli akan dipertanggungjawabkan untuk membuat pembayaran daripada wang sendiri. Apakah pihak bank akan sewenang-wenangnya akan melepaskan baki tersebut kepada Kontraktor Baru? Bagaimana pula keadaan pembeli yang ada tunggakan (sehingga puluhan ribu ringgit) dengan pihak Pembiaya (bank)? Pasti pihak Pembiaya tidak akan berbuat demikian sehingga Pembeli melunaskan kesemua tunggakan tersebut terlebih dahulu.

Perenggan 5(d), 5(e)dan seterusnya jelas menyatakan bahawa Pembeli bersetuju dan memperakui, jika sekiranya Pihak Pembiaya enggan melepaskan baki bayaran tersebut atau pembeli gagal mendapatkan pembiayaan baru atau gagal menjelaskan baki bayaran tersebut dengan wang sendiri, maka dalam tempoh 14 hari daripada menandatangani Perjanjian Baru ini, Pembeli dikehendaki dengan apa cara sekalipun yang menyebabkan Gadaian Tanah tersebut dilepaskan oleh Pihak Pembiaya dan dipulangkan semula kepada Pejabat Tanah.

Kita pasti, pihak Pembiaya tidak akan melepaskan Gadaian tersebut melainkan kita menjelaskan kesemua hutang tersebut. Pembeli pula tidak berhak menerima apa-apa gantirugi atau pampasan atau mebuat tuntutan di Mahkamah. Kita melihat terlalu banyak peraturan ditetapkan sekiranya Pembeli gagal membuat atau menyebabkan bayaran dibuat ke atas Kontraktor Baru. Inilah yang kita lihat seperti menggali kubur sendiri (maaf...agak kasar sedikit).

NOTA PENTING:-
  • Kontraktor bersetuju "menyambung" kerja-kerja pembinaan.
  • Kerosakan dan kecurian akan ditanggung oleh siapa?
  • Baki Jumlah Kontrak perlu dilepaskan kepada Kontraktor Baru.
  • Pembeli ada tunggakan dengan Pembiaya, apa kesudahannya?
  • Gadaian Tanah perlu dilepaskan kepada Pejabat Tanah.

...bersambung ke Siri-3

Wassalam
Blogger.

No comments: