Makluman Tarikh Mahkamah & Isu Semasa

Tuesday, June 19, 2007

Akses Blog dan Maklumat Confidential

Assalamualaikum.
Seperti yang telah kita maklumkan sebelum ini, ada kemungkinan akses ke laman blog Tuntutan Gantirugi dan Kembalikan Wang Pembeli Desa Kerayong Indah ini dihadkan hanya kepada Pembeli-Pembeli yang telah memfailkan Tuntutan Saman di Mahkamah sahaja.

Namun begitu daripada undian yang kita perolehi setakat hari ini (18hb. Jun 2007) menunjukkan bahawa ramai dikalangan Pembeli yang tidak bersetuju laman ini dihadkan aksesnya termasuk undian daripada Pembeli yang TIDAK Memfailkan Tuntutan Gantirugi ini.

Walaubagaimanapun , pada dasarnya kita tidak dapat lari dari hakikat bahawa semua maklumat yang bersifat "confidential" tidak boleh dipublishkan kepada umum lebih-lebih lagi kes tuntutan kita telahpun didaftarkan dan bakal dibicarakan di mahkamah dalam masa yang terdekat ini. Banyak lagi maklumat-maklumat yang sedemikian telah tidak dapat kita publishkan kepada umum. Namun begitu, Pembeli yang telahpun memfailkan tuntutan gantirugi ini berhak untuk mengetahui perkembangan-perkembangan terkini yang berlaku dan dijangkakan akan berlaku di masa hadapan.

Kemungkinan lain yang turut disarankan oleh sesetengah Pembeli adalah menghadkan akses hanya kepada maklumat-maklumat yang bersifat "confidential" sahaja.

Kita meminta kepada Pembeli-Pembeli yang belum lagi membuat undian agar membuat pilihan mereka samada untuk mengekalkan free access ataupun menghadkan akses laman blog ini. Pilihan anda akan diambil kira dalam menentukan keputusannya nanti.

Sehubungan dengan itu, Pembeli-Pembeli yang telahpun memfailkan tuntutan gantirugi ini disarankan agar membuka satu akaun g-mail sebagai persediaan sekiranya laman blog ini dihadkan akses ataupun sebahagian maklumat yang bersifat "confidential" memerlukan akses. Pembeli-Pembeli boleh juga memohon untuk mendapatkan invited mulai sekarang dengan mengikuti langkah berikut :-
 • Buka satu akaun g-mail di sini. (percuma)
  (sekiranya telah ada akaun g-mail, pergi ke langkah seterusnya)

 • Hantar e-mail bertajuk "Mohon Invited ke Laman Khas DKI" kepada blogger beserta dengan maklumat Pembeli seperti :-
  • Nama Penuh Pembeli
  • No. PT
  • No. Telefon (HP)
  • Alamat e-mail (pembeli@gmail.com)
  *** Sila mohon invited dengan menggunakan g-mail anda ***
 • Akses/invited akan diberikan setelah mendapat kelulusan daripada blogger. Anda dikehendaki membuat pengesahan sekiranya diminta oleh blogger.

Wassalam.