Makluman Tarikh Mahkamah & Isu Semasa

Friday, June 15, 2007

Seal Copy Kumpulan 2

Assalamualaikum.

Alhamdulillah, Dengan izin Allah s.w.t. , pada hari ini 15hb. Jun 2007 (Jumaat), kita telah menerima "Seal Copy" yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Kumpulan 2 yang terdiri daripada seramai 40 orang Pembeli ini telah memfailkan Tuntutan Gantirugi dan Kembalikan Wang Pembeli Desa Kerayong Indah pada 31hb. Mei 2007 yang lalu melalui Peguam kita.

Jangkamasa menunggu "seal copy" Kumpulan 2 ini adalah lebih cepat iaitu selama 15 hari berbanding dengan "Seal Copy" Kumpulan 1 iaitu selama 37 hari dari tarikh Dokumen Tuntutan Saman tersebut difailkan di Mahkamah Tinggi Shah Alam.

InsyaAllah, Writ Saman akan diserahkan kepada pihak Defendan-Defendan pada awal minggu hadapan melalui Peguam kita. Selepas daripada ini, perjalanan proses tuntutan Kumpulan 2 adalah sama seperti proses tuntutan Kumpulan 1 yang terdahulu.

Apabila kes Kumpulan 1 dibicarakan di mahkamah kelak, kita akan memohon kepada pihak mahkamah untuk "consolidate" (gabung) kedua-dua Kumpulan 1 dan Kumpulan 2 ini bagi membolehkan dan memudahkan pihak mahkamah mengendalikan kes tuntutan ini secara serentak.

Sehubungan dengan itu, kita meminta kepada semua Pembeli Kumpulan 1 dan Kumpulan 2 agar sentiasa mendapatkan update terkini samada daripada laman blog ini ataupun melalui kami.

Wassalam.


No comments: