Makluman Tarikh Mahkamah & Isu Semasa

Friday, June 1, 2007

Terkini 31hb. Mei 2007

Alhamdulillah, Syukur ke hadrat Allah s.w.t. kerana dengan izinNya juga, Peguam kita telahpun selamat memfailkan saman untuk Kumpulan Kedua Pembeli Desa kerayong Indah di Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 31hb. Mei 2007 (Khamis) bersamaan dengan 14 Jamadil Awal 1428H. Kumpulan Kedua ini adalah terdiri daripada seramai 40 orang Pembeli.

Pada hari yang sama juga (31hb. Mei 2007), kita telah memperolehi "Seal Copy" dokumen saman Pembeli Kumpulan Pertama seramai 130 orang tersebut daripada pihak Mahkamah Shah Alam. Berikut adalah proses tuntutan seterusnya :-
  • Pihak Peguam akan menyerahkan (serve) sesalinan dokumen saman kepada pihak-pihak defendan iaitu Kerajaan Negeri Selangor, Pejabat Tanah Kuala Selangor dan Kontraktor Projek DKI iaitu Bumi Circle Sdn. Bhd. pada hari Jumaat bersamaan dengan 1hb. Jun, 2007.
  • Pihak defendan akan mempunyai tempoh masa selama 8 hari selepas pemyampaian writ saman tersebut (termasuk hari penyampaian) untuk menyebabkan kehadiran mereka dimasukkan untuk diri mereka dalam kausa atas guaman Plaintif-plaintif.
  • Sekiranya mereka ingkar, Plaintif-plaintif (Pembeli Kumpulan 1), melalui Peguam kita boleh meneruskan untuk mendapatkan PENGHAKIMAN dan perlaksanaan.
  • Sekiranya amaun yang dituntut dalam kos dibayar dalam tempoh 12 hari selepas pemyampaian Writ Saman tersebut, maka prosiding seterusnya akan ditangguhkan.
InsyaAllah, proses seterusnya akan diberitahu dari masa ke semasa.

Oleh itu, adalah diharapkan agar kesemua Pembeli Kumpulan 1 dapat berhubung terus dengan pihak Peguam sekiranya ada apa-apa permasalahan yang mereka hadapi. Pandangan dan pendapat daripada Pihak Peguam adalah amat mustahak bagi mengelakkan Pembeli daripada membuat keputusan yang tidak sewajarnya yang akan merugikan pembeli itu sendiri.

Apa yang diharapkan juga agar kita dapat bersatu hati untuk menjayakan Tuntutan Gantirugi dan Kembalikan Wang Pembeli Desa Kerayong Indah ini setelah kita dihimpit dengan berbagai kesukaran dan kesusahan selama hampir 8 tahun sejak 1999 yang lalu serta keperitan menghampiri tanggal 1hb. April 2007 yang lalu.

Pembeli yang menghadapi masalah dengan pihak bank ataupun pembiaya juga diminta segera menghubungi Peguam kita untuk tindakan selanjutnya seperti yang telah kita rangkakan sebelum ini.

Pembeli-pembeli juga boleh menghubungi kami untuk sebarang pertanyaan berkenaan dengan progress tuntutan ini.

Semoga Allah mempermudahkan urusan tuntutan kita ini bagi membolehkan kita menjalani kehidupan seperti sediakala. InsyaAllah.

Wassalam.